CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YK VIỆT NAM

Tuyển dụng

Do yêu cầu phát triển – Công ty TNHH DV bảo vệ YK Việt Nam thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Dưới đây là các vị trí về tuyển dụng nhân viên bảo vệ :

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc
Các tuyển dung đặc biệt 0
Chỉ huy mục tiêu 30 TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Nhân viên cơ động 10 TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Cộng tác viên tuyển dụng 30 Tất cả các tỉnh
Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp 500 Miền Nam, miền Bắc và miền Trung
đăng ký nhận tin

Hotline

Hotline

(08).3771.3189
0903.673.679

yahoo skype